Referencje

Nasze referencje potwierdzone realizacjami.

Na przestrzeni lat, od powstania PKZ „MATEUSZ” do czasów obecnych przywróciliśmy pierwotne walory między innymi takich obiektów zabytkowych jak:

 

 1. Biblioteka Narodowa Pałac Krasińskich w Warszawie - kompleksowy remont – budowlano konserwatorski elewacji, wystroju rzeźbiarskiego, aranżacja zieleni w otoczeniu pałacu
 2. Kościół Ewangelicko - Metodystyczny przy ul. Mokotowska nr 12 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji z pełnym odtworzeniem historycznego wystroju
 3. Kamienica przy ul. Foksal nr 11 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji i dziedzińców wewnętrznych
 4. Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie – kompleksowy remont – budowlano konserwatorski z instalacją nowego oświetlenia
 5. Galeria Narodowa ZACHĘTA w Warszawie – kompleksowy remont budowlano – konserwatorski fasady gmachu
 6. Opera Narodowa – Teatr Wielki w Warszawie – kompleksowy remont budowlano – konserwatorski fasady gmachu
 7. Uniwersytet Warszawski – Pałac Kazimierzowski – siedziba rektoratu - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji gmachu oraz Sali Złotej i Sali Senatu
 8. Uniwersytet Warszawski – Gmach Historycznej Biblioteki (BUW) - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji wschodniej gmachu i wnętrz
 9. Uniwersytet Warszawski – Główna Brama - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski
 10. Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski fasady gmachu
 11. Hotel BRISTOL w Warszawie - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji gmachu z instalacją nowego oświetlenia
 12. Most na ul. Agrykola w Warszawie z pomnikiem króla Jana III Sobieskiego – kompleksowy remont budowlano – konserwatorski obiektu i kompozycji rzeźbiarskiej
 13. Pałac Blanka w Warszawie - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji gmachu
 14. Pałac Biskupów Krakowskich w Warszawie - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji gmachu
 15. Pałac Rembielińskiego w Warszawie - nagrodzony kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji gmachu
 16. Kościół i klasztor Ojców Bonifratrów w Warszawie - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji i wnętrz zespołu budynków
 17. Politechnika Warszawska - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji gmachu Wydziału Fizyki
 18. Zdrój króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski budynku
 19. Pałac Prezydencki (Namiestnikowski) w Warszawie – remont budowlano – konserwatorski części budynku
 20. Kancelaria Premiera Rady Ministrów przy ul. Al. Ujazdowskie 1/3 - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski lewego skrzydła elewacji budynku
 21. Ogrodzenie pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie – remont konserwatorski artystycznego ogrodzenia pomnika
 22. Pomnik Tysiąclecia Jazdy Polskiej w Warszawie - kompleksowy remont konserwatorski pomnika
 23. Sejm - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski wnętrz budynków sejmowych
 24. Pałac Kultury i Nauki - remont budowlano – konserwatorski południowego portyku wejściowego
 25. Kamienica przy ul. Mokotowska nr 40 w Warszawie – kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji z pełnym odtworzeniem historycznego wystroju
 26. Kamienica przy ul. Mokotowska nr 41 w Warszawie – kompleksowy remont budowlano konserwatorski elewacji
 27. Kamienica przy ul. Kredytowa nr 3 w Warszawie – kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji oraz wymiana stolarki okiennej
 28. Willa RÓŻA przy Alei Róż nr 12 w Warszawie – kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji budynku
 29. Komenda Stołeczna Policji - Pałac Mostowskich w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji dziedzińców wewnętrznych budynku
 30. Komenda Stołeczna Policji - Pałac Mostowskich w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski wnętrz Białej Sali
 31. Kamienica przy ul. Zakroczymskia nr 2 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji budynku
 32. Kamienica przy ul. Freta nr 12 w Warszawie – kompleksowy remontant budowlano – konserwatorski elewacji budynku wraz z odtworzeniem polichromii
 33. Kamienica przy ul. Kredytowa nr 5/7 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji budynków
 34. Kamienica w Al. Ujazdowskie nr 49 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji budynku
 35. Kamienica w Al. Ujazdowskie nr 41 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano – konserwatorski elewacji budynku
 36. Kamienica w Al. Ujazdowskie nr 41/Wilcza 1 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji budynku
 37. Mur oporowy przy kościele Św. Anny w Warszawie - kompleksowe prace konstrukcyjne i budowlano - konserwatorskie
 38. Pałac Prymasowski w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji frontowej budynku
 39. Pałac w Wilanowie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski wnętrz budynku oranżerii
 40. Kamienica przy ul. Freta nr 2 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji budynku
 41. Kamienica przy ul. Freta nr 4 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji budynku
 42. Kamienica przy ul. Freta nr 18/20 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji budynku
 43. Kamienica przy ul. Kościelna nr 13 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji budynku
 44. Kamienica przy ul. Kościelna nr 15 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji budynku
 45. Kamienica przy ul. Kościelna nr 17 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji budynku
 46. Kamienica przy ul. Rynek Nowego Miasta nr 9 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji budynku, roboty kamieniarskie
 47. Kamienica przy ul. Rynek Nowego Miasta nr 5/7 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji budynku
 48. Kamienica przy ul. Białostockiej nr 4 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji budynku
 49. Kamienica przy ul. Bednarska nr 12 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji budynku
 50. Kamienica przy ul. Rozbrat nr 34/36 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji budynku
 51. Kamienica przy ul. Ząbkowska nr 13 w Warszawie - kompleksowy remont budowlano - konserwatorski elewacji budynku


oraz wiele innych pominiętych w tym wykazie ale równie ciekawych prac wykonanych w obiektach zabytkowych.