Oferta

Oferujemy wykonywanie działań konserwatorskich w następujących specjalnościach:

- Kompleksowe konserwacje zabytków architektury

- Elewacje wykonane w technice tradycyjne tynkowej

- Elewacje budynków wykonane w kamieniu

- Modernizacja i adaptacja budynków zabytkowych 

- Konserwacja i restauracja murów ceglanych i kamiennych 

- Pałna rekonstrukcja form i detali architektonicznych 

- Konserwacja malowideł ściennych, polichromii, sgraffito

- Konserwacja rzezb kamiennych, dekoracji kamieniarskich, sztukaterii, stiuków

- Renowacja zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej

- Konserwacja elementów pozłacanych oraz zdobionych technikami złotniczymi

- Remonty dachów w tym drewnianej więżby dachowej

- Prace dekarskie

- Prace związane z ochroną przeciwwilgociową budynków

- Konserwacja wyrobów rzemiosła artystycznego wykonanych z metalu

- Aranżacja terenów zielonych w tym kompleksów parkowych z robotami brukarskimi

- Opracowanie indywidualnych programów prac konserwatorskich oraz dokumentacji z przebiegu prac

- Tworzenie projektów konserwatorskich rewitalizacji i rekonstrukcji budynków zabytkowych

- Kosztorysowanie

- Konserwatorskie inwentaryzacje obiektów zabytkowych

- Sporządzanie konserwatorskich dokumentacji fotograficznych i fotogrametrycznych (w technologiach cyfrowych)

- Wydawanie opinii konserwatorskich

- Metodyczne i technologiczne opracowania projektów i programów prac konserwatorskich 

- Wykonanie opracowań dokumentujących przebieg prac konserwatorskich

- Kierowanie pracami konserwatorskimi przy zabytkach nieruchomych oraz ruchomych

- Nadzór nad pracami konserwatorskimi przy zabytkach nieruchomych oraz ruchomych

- Koordynacja prac wykonywanych przy obiektach zabytkowych

- Doradztwo dotyczące wykonywania prac konserwatorskich

- Doradztwo dotyczące adaptacji obiektów zabytkowych

- Doradztwo dotyczące opieki nad obiektami

 

Wykonujemy także specjalistyczne badania konserwatorskie:

 1. - stratygraficzne badania kolorystyki oraz technologii wykonania elewacji i wnętrz budynków (badania wykonywane przy użyciu 
  
  kolorymetru elektronicznego oraz przy współpracy ze specjalistycznym laboratorium)
  
  - badania historycznych przekształceń architektonicznych (poprzez inwazyjne badania odkrywkowe)
  
  - badania rozkładu i stopnia zawilgocenia budowli (badanie nieinwazyjne przy użyciu wilgotnościomierza elektronicznego oraz inwazyjne przy zastosowaniu metody karbidowej)
  
  - badania stopnia i rozkładu zasolenia oraz zanieczyszczenia substancji budowlanej w obiektach zabytkowych 
  (poprzez badania inwazyjne oraz przy współpracy ze specjalistycznym laboratorium)
  
  - badania stopnia i rodzaju porażenia mikrobiologicznego (przy współpracy ze specjalistycznym laboratorium)
  
  - badania rozkładu warunków termicznych panujących w obiektach budowlanych (badania wykonywane przy użyciu kamery termowizyjnej)
  
  - badania skuteczności zbiegów hydrofobizacyjnych wykonanych na obiektach budowlanych (badania mechaniczne - nieinwazyjne)
  
  Aż po pełną realizację procesów konserwatorskich we wszystkich zakresach niezbędnych do przywrócenia obiektom zabytkowym ich pierwotnej świetności.
  W tym celu dysponujemy zespołami złożonymi z dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki
  oraz grupami renowatorów zabytków z każdej dziedziny niezbędnej do kompleksowego zrealizowania dzieła konserwatorskiego.